Hoppa till innehåll

VAD VI ERBJUDER

produkter

Vi har partiet eller dörren för dig.

Dörrar och entrépartier

EntréDÖRRAR/partier i Aluminium

Ut- och invändiga entrèdörrar-glaspartier, isolerade och oisolerade i aluminium för flerbostadshus, sjukhus, kontor, butiker etc. Aluminium har flera fördelar. Låg vikt och mycket god beständighet mot rost vilket ger lång livslängd. En stor fördel med byggandet av dörr- och entrèpartier är tillgången till ett standardiserat profilsystem från Sapa. Partierna förses med olika typer av glas, fyllningar. Dörrarna förses med godkända beslag enligt gällande klassning och funktion.

Vi erbjuder fackmässig montering, komplett med alla tillbehör.

Pulvermålas från fabrik enligt kundens önskemål i kulörer enligt RAL eller NCS.

Brandklass E30, EI30, EI60.
Inbrottsklass SS-EN 1627, RC2 och RC3.

 

Entré och glaspartier i trä

EntréDÖRRAR/partier i trä

Vi erbjuder ett kundanpassat sortiment av ut- och invändiga dörrar, entrèpartier och glaspartier i ek, teak och furu mot flerbostadshus, kontor, sjukhus, butiker och industrifastigheter Våra dörrar och partier tillverkas på beställning, så du kan anpassa dörrens storlek och utseende efter dina önskemål. Ek- och teak behandlas med Benarolja, matt utseende. Furu målas i NCS eller RAL kulör.

Levereras fullt beslagna enligt kundens önskemål, samt erbjuder fackmässig montering.

Beslagning och tillval
Varje parti kan utrustas med ut- och invändiga sparkplåtar, elslutbleck, motorlås, mikrolås, dörrstängare, dörrautomatik, magnetkontakt, draghandtag, brytskydd, klämskydd. Förberedd för sensorlister.

Stålpartier för de flesta behov

Stålpartier

Ut- och invändiga entrèdörrar och glaspartier för industrifastigheter, flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus. Ett profilsystem där man ställer höga krav när det gäller hållbarhet och lång livslängd. Ett modernt profilsystem som innebär flexibilitet, säkerhet och stabilitet.

Entrèdörrar, glaspartier och fönster tillverkas på beställning vad gäller storlekar som funktion i oisolerat eller isolerat utförande. Partierna förses med olika typer a glas och fyllningar.

Kan levereras fullt beslagna, samt vi erbjuder fackmässig montering.

Oisolerade och brandisolerade stålprofiler
SP35000, SP5500, SP57000.

Isolerade stålprofiler
SP56500, SP57000, SP59000.

Brandisolerade stålprofiler
SP76500, SP77000, SP79000.

Rostfritt profilsystem
SP96000, SP95000, SP966500, SP976500

Brandklass E30, E60, EI60, EI90.
Inbrottsklass SS-EN 1627. RC2, RC3.

Skydd mot brand OCH INBROTT

STÅLDÖRRAR

Skydd mot brand och inbrott.

Enkeldörr- pardörr för inomhusbruk.
Enkeldörr-pardörr för utomhusbruk.

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat. Materialet är 1 mm magizinkplåt med isolering av
mineralull. Karmen tillverkas med spår för tätningslist av 1,5 mm stålplåt. Dörrblad/karm pulvermålas i RAL- eller NCS kulör. GL30. Dörrbladet kan även tillverkas av laminatplåt eller i rostfritt. Dörren kan utrustas med olika beslagskombinationer och tillval.

Klassningar
Dörren kan erhållas med olika klassningar.
Storlek, beslag och tillval kan dock påverka klassningar.

Brandskydd innerdörr
30 min, 60 min eller 120 min.

Brandskydd ytterdörr
EI(2)15-EW30. EI(2)15-EW60. EI(2)15-EW90. EI(2)15-EW120.

Ljud innerdörr
Rw 33 dB. RW 38 dB. RW 43 dB.

Ljud ytterdörr
Rw 43 dB.

Rökgas
Sa S200.

Säkerhetsklass
RC2. RC3. RC4.

Korrosivtet
C2. C3. C4. C5. C5-M.


dörrar för inomhusbruk

INNERDÖRR/TAMBURDÖRR

Dörrblad
Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat. Material 1 mm stålplåt. Isolering av mineralull.

Karm
Karmen tillverkas med spår för tätningslist av 1.5 mm stålplåt.

Tröskel
Fasad eller rak ektröskel. Ektrösklar är som standard monterad på en rostfri tröskelplatta.

Ytbehandling
Dörrbladet tillverkas som standard av laminatplåt. Karmen levereras som standard vitmålad i RAL 9010. Kan även fås som tillval i valfri RAL-eller NCS kulör.

Lås
Lås enligt Skandinavisk standard. Som standard medföljer fabriksmonterad dörrkik och mekanisk ringklocka.

Tillval
Brevinkast, extralås, urtag för nyckeltub, spegelprofilering, karmöverföring.

Vi projekterar, levererar och monterar med egna montörer och tar ansvar för hela arbetet. En tamburdörr ger förstås inbrottskydd, men ger också brandmotstånd och ljudisolering. Vid dörrbytet får man ett utmärkt tillfälle att ta kontroll över nycklar till fastigheten. Det är också lämpligt att samtidigt se över källarytterdörrar samt entrèdörrar.


YTBEHANDLINGAR

Laminatplåt, standardkulörer, metallicfärger


Övriga produkter

Industriportar
Lås
Låssystem
Brytskydd
Dörrstängare
Tidningshållare
Postboxar
Avlastningshylla


Tillbehör

 • Lås/låssystem
 • Brytskydd
 • Klämskydd
 • Dörrstängare
 • Dörrautomatik
 • Nödöppnare
 • Draghantag
 • Ventilationsgaller
 • Sparkplåtar
 • Sträckmetall


Montage

Där CALIRO Dörrspecialisten AB, nedan kallad leverantör, åtager sig montage av
glasade partier i stål, aluminium, trä, ståldörrar etc. skall följande överenskommelse gälla,
om ej annat avtal föreligger mellan parterna.

GODSBEHANDLING AV BESTÄLLAREN

 • Att ombesörja mottagning av byggvaror, göra avstämning mot följesedel.
  Kontrollera varan utifrån synliga skador.
 • Att omedelbart anmäla eventuell skada eller saknat gods till fraktföretagets
  godsutlämnare. Anmärkning sker på fraktsedel.
 • Att lagra godset på torrt ställe och skydda det mot varje form av åverkan.
 • Att ombesörja interna transporter av levererat material till respektive våningsplan
  i så nära anslutning montageplatsen som möjligt.

BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER

 • Belysning vid montageplatsen. El-urtag för elektrisk utrustning.
 • Erforderliga lyft- och transportanordningar.
 • Erforderliga ställningar vid montageplatsen för dörrar, portar glaspartier som
  överstiger 21M.

DÖRR/PORTOMFATTNINGAR

 • Beställaren ansvarar för att materialet i omgivande väggar och tak, är av sådan
  beskaffenhet att det är lämpligt för montering av produkten som levererats.
  Det åligger beställaren, att i annat fall, göra nödvändiga ändringar och förstärkningar
  innan montering påbörjas.

MONTAGE
I de fall, där ett fixerat pris för montaget överenskommits, ligger följande förutsättningar till grund för prisberäkning.

 • Allt monteringsarbete skall utföras under dagskift.
 • Monteringsarbetet får ej hindras av störande trafik, utan öppningar skall vara stängd under den tid som montering pågår. Där så ej kan ske, har leverantören rätt att debitera
  beställaren skäliga kostnader för väntetid.
  För leverantörens monteringsuppdrag förutsättes att hela arbetet kan utföras i en
  följd utan avbrott. Där så ej kan ske, ersätter beställaren leverantörens kostnader för
  omdisposition av montörerna.
 • För framdragning och anslutning av elektriska ledningar till dörrar med elektrisk
  funktion ansvarar beställaren. AVSLUT AV MONTAGE
 • Ansvarig platschef skall efter avslutat montage kontrollera arbetet och produktens
  funktion.