Om oss

Jörgen Hassel
Din kontaktman

CALIRO Dörrspecialisten AB har som affärsidé att marknadsföra och leverera kundanpassade produkter för utvalda användningsområden inom säkerhet och brand. Montage erbjuds som en naturlig del av vår verksamhet.

Företaget är genom sin kompetens en resurs för byggherrar, entreprenörer, fastighetsägare, förvaltare, säkerhetskonsulter etc. Lyhördhet för marknadens krav på produkter, service och montage skall prägla verksamheten.

Kundkretsen utgörs av bostadsrättsföreningar, säkerhetskonsulter, byggentreprenörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och containerbyggare i södra och västra Sverige.

Kvalitetspolicy
Produkter och montage skall hålla en kvalitet som svarar mot ställda funktions- och myndighetskrav. För oss är kvalitet ett helhetsbegrepp och omfattar alla delar i företaget.

Byggprodukter

Kraven på ekonomi, kvalitet, trygghet och miljö blir allt starkare. När det gäller ekonomin ser man inte enbart till kostnaderna vid själva produktionstillfället, utan den totala kostnaden under byggnadens livslängd.

Underhålls- och driftskostnader är av stor vikt, därför är det viktigt att man väljer produkter som svarar mot dess krav. Det kan vara fråga om att uppfylla baskrav, och sedan vidmakthålla standarden genom underhåll och kontinuerlig service, vilket också bevarar fastighetens värde och anseende.

Närmiljön skall vara ren och inte utsätta oss för personliga risker, utan man väljer material som minskar risken för allergier, och är återanvändbart.

Vi har som målsättning att tillhandahålla ett produktprogram som uppfyller vår tids höga krav. Därför kan vi erbjuda ett komplett produktprogram för ut- och invändiga dörrar till industrier, fastigheter, sjukhus, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man ställer höga krav på slitstyrka, formstabilitet, säkerhet och höga krav på långsiktiga ekonomiska lösningar.

Byggmarknaden har med vårt produktprogram fått tillgång till produkter som uppfyller alla krav.